Giới thiệu Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên

0
149

Viện  kinh tế và Quản lý Tây Nguyên là 01 tổ chức khoa học công nghệ do cá nhân thành lập và được cấp phép hoạt động bởi Sở khoa học và công nghệ Tỉnh Đăklăk. Hoạt động của Viện thực hiện theo nội dung đã đăng ký trong giấy phép và chi phối bởi Luật khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2013 và pháp luật Việt Nam liên quan.

  1. Mục tiêu và ngành nghề hoạt động

a. Mục tiêu hoạt động của Viện vừa là 01 tổ chức hoạt động chuyên về nghiên cứu và đào tạo, vừa là 01 doanh nghiệp hoạt động theo mục tiêu lợi nhuận.

b. Địa bàn hoạt động: chủ yếu khu vực miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ.

c. Khách hàng mục tiêu của Viện bao gồm 04 đối tượng chính:

+ Đối tượng là cơ quan công quyền, hành chính sự nghiệp đặc biệt là Sở KHCN các Tỉnh.

+ Đối tượng là tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh Đắklăk.

+ Đối tượng là cá nhân trong Tỉnh Đăklăk

+ Đối tượng là Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước

d. Ngành nghề hoạt động chủ yếu:

Tham gia nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh tế và quản lý

– Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, các kỹ năng giao tiếp, quản trị tài chính kế toán…

– Thông tin, tư vấn về lĩnh vực kinh tế.

– Liên kết với các Trường Đại học, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, các hội doanh nghiệp để tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

2. Sứ mệnh:

+ Là nơi chuyển giao kiến thức quản lý và kinh tế có chất lượng cho mọi đối tượng

+ Là cầu nối giúp các tổ chức, doanh nghiệp hội nhập kinh tế thị trường

3.Tầm nhìn:

Nơi ươm mầm tri thức và là người bạn tin cậy của mọi đối tượng chủ thể trong xã hội .

Địa chỉ liên hệ:

Văn phòng làm việc:  135 Lê Duẩn – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăklăk

Tài khoản ngân hàng: 0231000695138 – Ngân hàng ngoại thương chi nhánh Đăklăk

MST:  6001675493

Website: www.heami.com.vn –           Fanpage: vienkinhtevaquanlyTayNguyen-HEAMI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here