HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN QUÍ VỊ THAM GIA HỢP TÁC, HỌC TẬP, TRAO ĐỔI HỌC THUẬT CÙNG VỚI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÂY NGUYÊN – HEAMI.

0
43
GIỚI THIỆU VIỆN HEAMI

HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN QUÍ VỊ THAM GIA HỢP TÁC, HỌC TẬP, TRAO ĐỔI HỌC THUẬT CÙNG VỚI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TÂY NGUYÊN – HEAMI.WELCOMES YOU TO PARTICIPATE IN COOPERATION, LEARNING, ACADEMIC EXCHANGE WITH THE TAY NGUYEN HIGHLAND ECONOMIC AND MANAGEMENT INSTITUTE- HEAMI.Mọi chi tiết xin liên hệ:website: www.heami.com.vn hoặc fanpage.Hotline: 0846.809889.

Người đăng: Viện Kinh Tế Và Quản Lý Tây Nguyên – HEAMI vào Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020


WELCOMES YOU TO PARTICIPATE IN COOPERATION, LEARNING, ACADEMIC EXCHANGE WITH THE TAY NGUYEN HIGHLAND ECONOMIC AND MANAGEMENT INSTITUTE- HEAMI.


Mọi chi tiết xin liên hệ:
website: www.heami.com.vn hoặc fanpage.
Hotline: 0846.809889.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here