Thành lập Hội đồng Khoa học trực thuộc Hội đồng Viện- Viện Kinh tế và Quản lý Tây

0
138

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

 ( Kèm theo quyết định số 06/ QĐTL_HEAMI ngày 10/06/2020 của Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI LÀM VIỆC
01 GSTS Nguyễn Ngọc Tuyên Chủ Tịch Viện HEAMI
02 TS Đinh Khắc Tuấn Ủy Viên GĐ- Sở KH và CN ĐăkLăk
03 PGSTS Lê Đức Niêm Ủy Viên Chủ Tịch HĐ- ĐH Tây Nguyên
04 TS Phạm Thế Trịnh Ủy Viên TPQLKH- Sở KH và CN ĐL
05 ThS Trần Thị Thắm Ủy Viên PPKD NH CSXH-CN Đăklăk

 Tổng cộng:                                 05 thành viên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here