Hội thảo khoa học: “Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới”

0
116

Sáng nay, ngày 26/06/2020, Hội thảo khoa học: “Quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới” đã được Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức cùng với sự tham gia của đại diện ban Lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các cơ quan, Sở, Ban, Ngành, cùng với đại diện các trường Đại học, Học viện, và thành viên Hội đồng khoa học của các tỉnh, thành phố trong cả nước, các tác giả những bài tham luận trong hội thảo. Tại hội thảo, ấn phẩm “Kỷ yếu Hội thảo khoa học quán triệt và vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới” cũng đã được công bố.

GS.TS Nguyễn Ngọc Tuyên, Chủ tịch hội đồng Khoa học – Viện Trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên cũng vinh dự được mời đến dự Hội thảo khoa học lần này. Tham dự hội thảo GS.TS Nguyễn Ngọc Tuyên cũng đóng góp công trình nghiên cứu khoa học của mình mang tên khoa học: “Tư tưởng Hồ Chí Minh với đánh giá chất lượng giải quyết công vụ của công chức cấp xã, phường tại tỉnh Đắk Lắk” được in trong ấn phẩm kỷ yếu.

Xin chúc mừng Thầy với những cống hiến trí tuệ của mình cho khoa học, đặc biệt là khoa học tỉnh nhà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here