MINI-MBA, GIẢI PHÁP DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, NHÀ KINH DOANH NHƯNG CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐẺ BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ TRÌNH ĐỘ VỀ MBA TRONG THỜI KINH TẾ HỘI NHẬP.

0
49

MINI-MBA, GIẢI PHÁP DÀNH CHO NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP, NHÀ KINH DOANH NHƯNG CHƯA CÓ THỜI GIAN ĐẺ BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ TRÌNH ĐỘ VỀ MBA TRONG THỜI KINH TẾ HỘI NHẬP. 
HÃY ĐẾN VỚI HEAMI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ GIẢI TỎA … MỞ LỚP KHÓA 1 VÀO NGÀY 07/08/2020.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here