Ngày 20/03/2021, Tạp chí CEOWORLD của Mỹ đã đăng tải xếp hạng các Trường Đại học đào tạo về kinh doanh tốt nhất thế giới 2021 qua các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt và khách quan.

0
63

Đây là 01 trong những tạp chí uy tín về kinh doanh của Mỹ.Chúc mừng Trường Đại học EIU-PARIS đã được lọt vào thứ 70 trong 173 trường tốt nhất thế giới 2021. Và cũng là điều vinh dự của Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên, có TS Nguyễn Ngọc Tuyên – Viện Trưởng, Giáo sư đại học EIU-PARIS, là thành viên của ngôi trường đại học này. Hy vọng những kết quả xếp hạng này sẽ là tin vui cho các bạn học viên, sinh viên Việt Nam có thêm sự lựa chọn cơ hội tiếp cận các Trường trên thế giới có uy tín về đào tạo kinh doanh.CONGRATULATION EIU-PARIS UNIVERSITY AND CONGRATULATION PROF DR TUYEN, NGUYEN NGOC.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here