CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ QUẢN LÝ ( DOCTOR MANAGEMENT)

0
14

Tốt nghiệp từ chương trình, người học có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp cá nhân từ giảng đường đại học đến điều hành, quản lý tổ chức, đơn vị hành chính và sản xuất kinh doanh. Người học sẽ được các Giáo sư hướng dẫn làm luận án nhiệt tình, đúng tiến độ. LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ƯU ĐÃI MIỄN PHÍ ĐĂNG KÝ CHO 06 HỌC VIÊN ĐẦU TIÊN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ 03 CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ CỦA EIU: TIẾN SĨ QTKD, TIẾN SĨ GIÁO DỤC VÀ TIẾN SĨ QUẢN LÝ TRƯỚC NGÀY 28/05/2021 VỚI GIÁ TRỊ 200 USD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here