CHỐT THỜI GIAN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG LỚP LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG ĐỢT THÁNG 06/2021 TẠI ĐĂKLĂK

0
78

Thời gian kết thúc nhận đăng ký và nộp lệ phí: 04/06/2021Thời gian khai giảng và học: 11/06/2021

Dự kiến bế giảng khóa học: 08/2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here