Thông báo chiêu sinh năm 2022

0
41

Ròng rã gần 02 năm nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu của người học, xu thế phát triển của xã hội tại Tây Nguyên đến năm 2030, tiến hành kết nối, đàm phán, chọn lọc đối tác, rứa là cuối cùng cũng hoàn thành hoàn chỉnh tên các chuyến đò để có thể khởi hành trong năm 2022 và các năm tiếp theo cho đứa con tinh thần của mình rồi nè. Có thể chuyển giao cho đội ngũ triển khai được rồi và tiếp tục thực hiện mục tiêu đặt ra cho thời gian còn lại của kế hoạch 05 năm lần thứ 1. Hy vọng mọi việc được thuận lợi theo con đường đã vạch ra đến hết năm 2024.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here