Viện kinh tế và quản lý Tây Nguyên đã trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Tỉnh Đắk Lắk

0
14

Ngày 01/08/2022 Viện kinh tế và quản lý Tây Nguyên đã trở thành thành viên chính thức của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Tỉnh Đắk Lắk. Đây là kết quả sau 3 năm hoạt động công hiến Khoa học Tỉnh nhà.Chúc mừng Viện kinh tế và quản lý Tây Nguyên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here